Werking van de motorhome - Het controlepaneel

Elke motorhome beschikt in de woonruimte over een controlepaneel voor de in- en uitschakelling van de stroomvoorziening en de waterpomp. Op het controlepaneel kan men eveneens de batterijspanning en het niveau van de verswatertank controleren. 
Er zijn verschillende types controlepaneel afhankelijk van het merk maar de basisfuncties zijn vergelijkbaar. 

Motorhome controlepaneel

Bediening

Om de woonbatterij aan te zetten drukt u op de aan knop (1). Om de waterpomp in te schakelen drukt u op knopje 2. Nu zal de waterpomp draaien tot de druk in de leidingen bereikt is (in geval van een drukpomp). Het is mogelijk dat dit enkele minuten duurt indien de waterboiler nog niet gevuld is. Bij een dompelpomp dient u de kraan te openen om de pomp te bedienen. Ook hier kan het even duren voordat er water uit de warmwaterkraan stroomt indien de boiler nog niet gevuld was. Zet dan de kraan volledig open op warm water tot er geen lucht meer uit de kraan komt.
Sommige motorhomes zijn uitgerust met een elektrische weerstand om het bevriezen van het afvalwater te voorkomen (3). Deze functie is in dat geval ook bedienbaar vanop het controlepaneel. 

Bij een drukpomp is het uiterst belangrijk om deze uit te schakelen als de verswatertank bijna leeg is, zoniet zal de pomp bij gebrek aan water blijven draaien en stuk gaan door oververhitting. 

Motorhome controle paneel

 

Controlefuncties

Op het controle paneel kan men de spanning van de startbatterij (4), van de woonbatterij (5) en van het niveau van de verswatertank (6) uitlezen. Bij sommige modellen is het ook mogelijk om het niveau van de vuilwatertank uit te lezen.
Indien de motorhome niet aan het stroomnet gekoppeld is dient u regelmatig de spanning van de batterij te controleren. Deze zal geleidelijk aan verminderen bij aangeschakelde verlichting, TV of andere toestellen op 12V. Om te vermijden dat de batterij schade oploopt mag u deze niet volledig ontladen. Als de spanning te laag wordt (indicatie via rode zone of rood ledje op het controlepaneel) zal de stroom automatisch uitgeschakeld ter bescherming van de batterij. 

Motorhome controlepaneel

Andere standaardfuncties op het controlepaneel:

(7) - indicatie dat de vuilwatertank vol is (rood lampje)

(8) - indicatie dat bij draaiende motor de batterijen opgeladen worden 

(9) - indicatie dat de batterijen opgeladen worden via het 220V net