Werking van de Motorhome - Zonneluifel

Werking van motorhome - zonneluifel

 

Bediening van de zonneluifel (type Thüle of Omnistor en Prostor)
In de berging bevindt zich de bedieningshendel van de luifel (1). Plaats deze in de opening en draai de hendel een kwart draai naar links terwijl u deze omhoog duwt.  Hierdoor valt de luifelstok in een  gleuf zodat hij er niet uit meer uit kan kan vallen. Dit om de kans op schade aan de zijwand tijdens het opendraaien uit te sluiten. 

Draai vervolgens de luifel 1,5 tot max 2m open totdat u de steunvoetjs er kunt uithalen (2).  HET IS ABSOLUUT VERBODEN OM DE LUIFEL GEHEEL UIT TE DRAAIEN ZONDER STEUNVOETJES - DIT ZOU DE BEVESTIGINGEN VAN DE LUIFEL IN DE ZIJWAND BESCHADIGEN ZODAT DE LUIFEL LOS KAN KOMEN.
Beide steunvoetjes zijn aan de binnenkant van de luifel bevestigd (3) d.m.v. een klips en een veer in de steunvoet. Maak deze met de wijsvinger los door het uiteinde naar rechts te duwen (4) (links voor de linkse steunvoet) en deze uit de luifel kast te halen (5). Let hierbij wel op dat u de stuenvoet niet te dicht bij de wand van de motorhome brengt om schade te vermijden.

Werking van motorhome - zonneluifel

Plaats beide steunen op de grond en regel de hoogte m.b.v. van de klips om het uitschuifbaar gedeelte vast te zetten (6). Draai de luifel nu verder uit en plaats de steunvoetjes een 2-tal keren terug vertikaal (8) om te voorkomen dat ze wegschuiven. Als de luifel geheel is uitgedraaid regelt u de hoogte door de lengte van de steunvoetjes aan te passen (Voorzie voldoende helling voor de afwatering).
Tijdens de nacht en ook bij sterke wind overdag dient u de luifel te sluiten om te voorkomen dat deze door hevige winde schade oploopt.

Een zonneluifel kan u ook beschermen tegen de regen. In dit geval is het wel noodzakelij kom bij de volgende gelengenheid de luifel te laten drogen om schimmelvorming tegen te gaan.

Omnistor Camper zonneluifel

Een zonneluifel draagt in belangrijke mate bij tot extra kampeercomfort. Het beschut u tegen de zon en de regen en het schep een erg gezellige sfeer.